Pla d'Actuació Municipal - Ajuntament de Sant Boi de LlobregatPla d'Actuació Municipal - Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
home castellanoenglish Info
Bústia Forum

CONSULTA

1. PROJECTEM LA CIUTAT DEL FUTUR
68.0%
 
 
 
 
 
Més informació 

Aprofitar les potencialitats i oportunitats que tenim com a ciutat per transformar i posar en valor el nostre territori, generant riquesa pel municipi per tal de millorar la qualitat de vida de la nostra ciutadania.

2. GOVERNANÇA I CIUTADANIA
78.7%
 
 
 
 
 
Més informació Documentació

Impulsar la Governança entesa com a una nova manera de governar basada en el lideratge estratègic de la ciutat, la complicitat dels agents socials i econòmics i la resta d’administracions, la participació activa de la ciutadania i la qualitat democràtica; concebre la seguretat ciutadana com a garantia per a l'exercici dels nostres drets i deures en llibertat, i potenciar la generació de riquesa i la igualtat d'oportunitats per fer de Sant Boi una ciutat emprenedora i cohesionada.

3. TERRITORI I CIUTADANIA
75.9%
 
 
 
 
 
Més informació 

L’ordenació, gestió i manteniment del territori, mitjançant els instruments urbanístics, d’execució d’obres i adscripció de recursos al territori, per a la població de Sant Boi per tal de proveir-li un entorn de desenvolupament equilibrat i de qualitat.

4. BENESTAR I CIUTADANIA
86.0%
 
 
 
 
 
Més informació 

Facilitar el desenvolupament de les persones i de la comunitat en el procés de construcció del projecte vital individual i col·lectiu de tots els ciutadans i ciutadanes de Sant Boi mitjançant la continuïtat d’un Sistema de Serveis Locals de Benestar i Ciutadania, on el disseny i la gestió de polítiques educatives, socials, culturals, esportives i de salut, la complicitat i corresponsabilitat amb els diferents serveis locals (iniciativa social, iniciativa mercantil i altres administracions) que intervenen a la ciutat, i els principis rectors de la proximitat, la participació, la transversalitat , el treball en xarxa, la gestió de la diversitat de la societat, l’ orientació en el cicle vital de les persones i en aquelles temàtiques que donen resposta a la falta d’igualtat d’oportunitats, seran els eixos vertebradors per tal de millorar la cohesió social i territorial, el benestar personal i comunitari, la qualitat de vida, la convivència, el civisme i el nivell educatiu de la ciutat.

5. SERVEIS GENERALS
69.0%
 
 
 
 
 
Més informació 

Donar suport a la resta d’àrees de l’Ajuntament a fi i efecte de poder realitzar una gestió mes eficaç i eficient i d’acord amb la legislació. Facilitar la informació adient als òrgans de govern i a la direcció tècnica per la presa de decisions.

TOTAL EXECUTAT: 75.08%
Estat

Link permanent: 


/ © Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Avís Legal - Login
Desenvolupat per Cicle Serveis Informàtics