castellanoenglish
Seleccioneu pla: 
Aprovació definitiva del Pla de Govern 2015-19 Aprovació definitiva del Pla de Govern 2...

El passat dijous 21 de juliol es va aprovar de forma definitiva el Pla de Govern 2015-2019, amb els ...

Participació ciutadana al Pla de Govern 2016-19 Participació ciutadana al Pla de Govern ...

El passat 26 de novembre s'arribava al punt àlgid del procés de participació al Pla de Govern 2016-1...

Un primer pas per determinar l'impacte de les polítiques municipals Un primer pas per determinar l'impacte d...

L'analisi de context endegat en la passada legislatura, es la base per poder determinar fins a quin ...

INFORMES


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

1.1.1.1 Augmentar el fons d'habitatge de lloguer social, mitjançant acords amb les entitats de crèdit, i mantenir-ne el nivell d'ajuts.
0.0%
 0 
 0 
 0 
 0 
 Total:  
Inici Previst:
Inici Real:
Desviació Data Inici:
02/01/2016
02/01/2016
0 dies
Finalització Prevista:
Finalització Real:
Desviació Data Final:
27/05/2019
00/00/0000
0 dies
Cost Previst: 0 € | Cost Real: 0 €
Desviació cost: 0 €
Indicador: Seguiment mesura
Ponderació: 100 | Assolit: 0 | A Assolir: 100
Observacions: Que s'ha fet: és van fer dos convenis l'any 2013-2014. Reunions amb diferents entitats financeres (La Caixa, BBVA) Queda pendent: tot i que es va fer un autèntic esforç per desenvolupar i portar a terme la mesura, aquesta no va poder arribar a bon port com a conseqüència de diferents impediments legals. En primer lloc la sentència del Suprem en el referent a les competències de les administracions locals per imposar mesures coercitives a les persones jurídiques va afectar la capacitat de l'ajuntament per empènyer a les entitats a acceptar acords. Segonament, les mateixes entitats van expressar vehementment la seva voluntat de defensar llurs interessos via recursos jurídics que haurien causat un cost econòmic i administratiu major que els possibles guanys.

1.1.1.2 Potenciar les ajudes per fomentar la rehabilitació d'habitatges i edificis i garantir-ne l'habitabilitat i l'accessibilitat. Donar suport a projectes de masoveria urbana que rehabilitin habitatges antics i en desús fent aflorar nous habitatges i ajudant a la dinamització de zones més antigues o desafavorides.
100.0%
 0 
 0 
 0 
 0 
 Total: 0 
Inici Previst:
Inici Real:
Desviació Data Inici:
02/01/2016
02/01/2016
0 dies
Finalització Prevista:
Finalització Real:
Desviació Data Final:
31/12/2019
26/05/2019
-219 dies
Cost Previst: 0 € | Cost Real: 0 €
Desviació cost: 0 €
Indicador: 0.- Indicador textual
Ponderació: 100 | Assolit: 100 | A Assolir: 100
Observacions: Enllaç Memòria de Gestió 2017: (pàg.27) http://plagovern.santboi.cat/wp-content/uploads/Memoria de Gestio 2017.pdf

1.1.1.3 Promoure plans d'ocupació amb especial atenció a persones aturades de llarga durada.
100.0%
 0 
 0 
 0 
 0 
 Total: 0 
Inici Previst:
Inici Real:
Desviació Data Inici:
02/01/2016
02/01/2016
0 dies
Finalització Prevista:
Finalització Real:
Desviació Data Final:
31/12/2019
26/05/2019
-219 dies
Cost Previst: 0 € | Cost Real: 0 €
Desviació cost: 0 €
Indicador: 0.- Indicador textual
Ponderació: 100 | Assolit: 100 | A Assolir: 100
Observacions: Que s'ha fet: - Treball i formació per a dones en situació d'atur (s'inclouen les dones víctimes de violència de gènere) - programes d'ocupació per a majors de 55 anys i en fase propera de prejubilació -Programes per a persones en situació d'atur beneficiàries de la renda garantida de ciutadania (prestació social) - Programes específics per a joves (garantia juvenil)

1.1.1.4 Fomentar l'ocupació dels joves mitjançant un Pla de Primera Oportunitat i la "Garantia Juvenil", així com plans d’ocupació extraordinaris amb especial atenció a nous perfils personals u professionals.
100.0%
 0 
 0 
 0 
 0 
 Total: 0 
Inici Previst:
Inici Real:
Desviació Data Inici:
02/01/2016
02/01/2016
0 dies
Finalització Prevista:
Finalització Real:
Desviació Data Final:
31/12/2019
26/05/2019
-219 dies
Cost Previst: 0 € | Cost Real: 0 €
Desviació cost: 0 €
Indicador: 0.- Indicador textual
Ponderació: 100 | Assolit: 100 | A Assolir: 100
Observacions: Que s'ha fet: 3 edicions del programa de Primera Oportunitat amb 31 joves contractats (75.126,63 euros destinats), 10 han tingut algún tipus de continuïtat laboral amb l'Ajuntament.

1.1.1.5 Incloure el clausulat social en tots els procediments de contractació, com element per millorar la inserció laboral de persones en risc d'exclusió social
50.0%
 0 
 0 
 0 
 0 
 Total: 0 
Inici Previst:
Inici Real:
Desviació Data Inici:
02/01/2016
02/01/2016
0 dies
Finalització Prevista:
Finalització Real:
Desviació Data Final:
31/12/2019
26/05/2019
-219 dies
Cost Previst: 0 € | Cost Real: 0 €
Desviació cost: 0 €
Indicador: 0.- Indicador textual
Ponderació: 100 | Assolit: 50 | A Assolir: 100
Observacions: Des del 2018 incorporació en els procediments oberts amb licitació, 100% de carácter social però no restringides a exclusió social. 100% d'execució pel que fa a regulkació, 0% en aplicación. Àmbit social: 100% d'execució (SAD) i Casals d'estiu. Menjadors gent gran no es contempla clausulat social, està igualsom que fa servei de monitoratge. Al 2019 s'inclourà en àmbit llar.

1.1.1.6 Millorar l'oferta formativa adaptant-la a les necessitats de les empreses i als potencials de la ciutat.
100.0%
 0 
 0 
 0 
 0 
 Total: 0 
Inici Previst:
Inici Real:
Desviació Data Inici:
02/01/2016
02/01/2016
0 dies
Finalització Prevista:
Finalització Real:
Desviació Data Final:
31/12/2019
26/05/2019
-219 dies
Cost Previst: 0 € | Cost Real: 0 €
Desviació cost: 0 €
Indicador: 0.- Indicador textual
Ponderació: 100 | Assolit: 100 | A Assolir: 100
Observacions: - Cursos FOAP. Programes de formació d'oferta en àrees prioritàries que s'ofereix preferentment a persones en situació d'atur, una formació adaptada a les necessitats del mercat. S'obté un certificat homologat al treballador, la formació es personalitzada - Programes formatius per a joves - Programa 30 plus. Programes per afavorir la incorporació al mercat laboral de dones en situació d'atur de 30 anys i més grans; el programa proporciona formació i competències necessàries per desenvolupar un lloc de treball determinat

1.1.1.7 Oferir els recursos necessaris tant econòmics com socials a les persones que es troben en situació de vulnerabilitat: garantia dels subministraments bàsics, IBI social, ajuts a l'habitatge, etc.
90.0%
 0 
 0 
 0 
 0 
 Total: 0 
Inici Previst:
Inici Real:
Desviació Data Inici:
02/01/2016
02/01/2016
0 dies
Finalització Prevista:
Finalització Real:
Desviació Data Final:
31/12/2019
26/05/2019
-219 dies
Cost Previst: 0 € | Cost Real: 0 €
Desviació cost: 0 €
Indicador: 0.- Indicador textual
Ponderació: 100 | Assolit: 90 | A Assolir: 100
Observacions: Què s'ha fet: - Creació d'oficina específica abril 2018 - Punt d'assessorament específic, juntament amb medi ambient - Conjuntament amb la Diputació, auditories energètiques i fer mesures de correcció 2017-2018 Gestió de problemes i ajudar a pendre consciència a la gent receptora de les ajudes sobre consum responsable Que ha faltat: - Destaca problema de "target" de la mesura, relacionat amb el percentatge de població a arribar, en tant que es coneixen les dades i situació energètica d'aquelles famílies assistides pel pla, i no tant de forma general a nivell municipal

1.1.1.8 Reorientar i millorar la botiga solidaria, per a garantir la suficiència alimentaria de les persones més desfavorides.
75.0%
 0 
 0 
 0 
 0 
 Total: 0 
Inici Previst:
Inici Real:
Desviació Data Inici:
02/01/2016
02/01/2016
0 dies
Finalització Prevista:
Finalització Real:
Desviació Data Final:
31/12/2019
26/05/2019
-219 dies
Cost Previst: 0 € | Cost Real: 0 €
Desviació cost: 0 €
Indicador: 0.- Indicador textual
Ponderació: 100 | Assolit: 75 | A Assolir: 100
Observacions: Que s'ha fet: - la millora de la botiga consisteix en facilitar un nou espai (2017), deixant l'anterior per motius d'esài físic reduït, i donant millor servei a l'usuari, dignificant tant el receptor de la mesura com els propis treballadors (voluntaris)

1.1.1.9 Continuar amb el programa de beques de menjador, material escolar i activitats extraescolars i/o de lleure per a infants i adolescents.
80.0%
 0 
 0 
 0 
 0 
 Total: 0 
Inici Previst:
Inici Real:
Desviació Data Inici:
02/01/2016
02/01/2016
0 dies
Finalització Prevista:
Finalització Real:
Desviació Data Final:
31/12/2019
26/05/2019
-219 dies
Cost Previst: 0 € | Cost Real: 0 €
Desviació cost: 0 €
Indicador: 0.- Indicador textual
Ponderació: 100 | Assolit: 80 | A Assolir: 100
Observacions: Que s'ha fet: - S'està cobrint la demanda que arriba i es compleixen els requisits. Les beques són complementaries a les del Consell Comarcal. - Des de la perspectiva de l'àmbit d'infància, adolescència i famílies, es cobreix el 100% de les demandes que arriben, però no el 100% de les que ho necessiten Queda pendent: - La necessitat a nivel de casals de donar un "tomb" a nivell metodològic - Només existeixen tres espais d'infants i un d'adolescents, per tan, existeix una gran oferta dins del municipi a través d'iniciatives de casals de finançament privat i poca pública provenint de l'Ajuntament

1.1.1.10 Millorar i incrementar la xarxa de Centres Oberts del municipi amb la nova incorporació del Centre Obert de Vinyets.
60.0%
 0 
 0 
 0 
 0 
 Total: 0 
Inici Previst:
Inici Real:
Desviació Data Inici:
02/01/2016
02/01/2016
0 dies
Finalització Prevista:
Finalització Real:
Desviació Data Final:
31/12/2019
26/05/2019
-219 dies
Cost Previst: 0 € | Cost Real: 0 €
Desviació cost: 0 €
Indicador: 0.- Indicador textual
Ponderació: 100 | Assolit: 60 | A Assolir: 100
Observacions: Que s'ha fet: - La part corresponent a l’Ajuntament està feta (disposem de projecte i equipament). - Tenim l’espai creat però no com a Centre Obert, està obert per altres usos. - Hi ha una millora però no s’ha incrementat atès que no s’ha obert. - S’està treballant en la xarxa de Centres Oberts (4) per adaptar els serveis als nous models de Centres 2020-2023 (serveis d’intervenció socioeducativa). Queda pendent: - No s’ha fet la nova incorporació del Centre Obert, la Generalitat l’ha d’autoritzar. Ens trobem davant una competència delegada i per tant la Generalitat ha de donar l’autorització. - Els infants en situació de risc greu i famílies amb un Centre Obert no és suficient. - La previsió es que s’implementi en el període 2020-2023

Estat

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00  -   Avís Legal  -   Login


Desenvolupat per Cicle, Serveis Informàtics